Sportsgulv

Det stilles krav til sportsgulv som demping, friksjon, ballsprett og rullende last.

Vi har spesialister som frakter, monterer og kvalitetssikrer våre sportsgulv.

Sportsgulv