Kravet til parkett er at gulvet består av tre og at slipesjikt er på minimum 2,5mm.  Parkett kan være flersjiktsparkett, som i dagligtale ofte kalles lamellparkett, eller heltre.

Flersjiktsparkett er bygget med en konstruksjon hvor lagene er krysslagte lag. Dette er den typen flest omtaler som parkett i dagligtale. Først ett toppsjikt (slipesjikt), så ett krysslagt sperresjikt hvor trefibrene går på tvers av toppsjiktet, gjerne som små lameller, og tilslutt ett bunnsjikt, hvor trefibrene går i samme retning som slipesjiktet. 

Toppsjiktet kan variere i tykkelse, og det er tykkelsen på denne som avgjør kvalitet og hvor mange ganger man kan slipe og behandle på nytt. En flersjikt parkett og ett massivt heltre med samme tykkelse i toppsjikt kan slippes like mange ganger.

Toppsjiktet finnes i mange treslag, for eksempel ask, eik, furu eller gran, og i forskjellige sorteringer. Midtsjiktet er som oftes kryssfiner (twinplank), HDF, lameller av bartre eller samme tresort som toppsjiktet. Bunnsjiktet er som oftes finerplate av bartre eller ubehandlet plate av samme tresort som toppsjiktet.

Toppsjiktet i en parkett består av en eller flere stykker tre, dette beskriver om du har en 1 stavs eller 3 stavs parkett.  

Flersjiktsparkett leveres som klikk eller lim/skru. Alt ettersom de forskjellige fabrikkene leverer.

De fleste flersjiktsparkett leveres ferdig overflatebehandlet. Det finnes en verden av farger og behandlinger.

Vi fører flersjiktsparkett fra Quick Step, TMP parkett, TMP Royal, Edelholz og Helber